Gastest

Gas

Gas installationer må kun laves af autoriseret virksomhed, eller virksomhed godkendt som kompetent virksomhed.

Gas skal behandles med respekt, og med den rette brug og service er det ikke farligt.

Vi er godkendt af sikkerhedsstyrelsen samt certificeret at Q-Kontrol. Og udfører korrekt gastest efter nyeste foreskrifter. inkl målinger af røggas og kulilte.

Gastest anbefales hver år, samt når der er noget med gasanlægget der ikke virker korrekt.

Reparation må og bør kun udføres af uddannede personer.

Vi har stor erfaring med reparation af gasapparater, samt Truma og Alde produkter.

Servicevognen.dk Køge bugt Caravan Service Laver mange gastest om året. Vi laver dem ude på campingpladserne med vores 3 servicevogne, og på vores værksted i Solrød.

Godkendelsesbevis nr.  63987 / 2021